HOME > PROFILE > OB

 OB

 G


 > G
 > RYOTA
 > KU-TA
 > KYOHEI
 > TAKU
 > LYU
 > HAYA-TO
 > NORI


NO.11

2011/10/22 - 2013/6/24

EXP.16


 RYOTA


NO.9

2009.8.29 - 2010.2.7

EXP.8


 KU-TA


NO.8

2009.4.12 - 2010.10.31

EXP.64


 KYOHEI


NO.7

2008 - 2009.2.16

EXP.7


 TAKU


NO.6

2008 - 2009.2.22

EXP.20


 LYU


NO.5

2008 - 2016.11.26

EXP.50


 HAYA-TO


NO.3

2008 - 2015.8.1

EXP.113


 NORI


NO.2

2008 - 2008.8.18

EXP.13